okulig

0
More

Engelli Bireyler Adına Eşitlik ve Empati İçin Bir Adım

  • 25 Mayıs 2023

Toplumumuzda yaşayan engelli bireyler, güçlü iradeleri ve benzersiz yetenekleriyle bize ilham veriyor. Ancak, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve yaşadıkları ayrımcılığı anlamak ve onlara destek olmak için farkındalık gerekmektedir. Bu blog yazısında, toplumda engelli bireylerin farkındalığını artırmak için neler yapabileceğimize odaklanacağız. Empati Geliştirme Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamak için empati geliştirme önemlidir. Kendimizi onların yerine koymak ve deneyimlerini anlamak için zaman ayırmak, empati duygusunu güçlendirir. Engelli bireylerin yaşadığı fiziksel, duygusal veya sosyal engelleri...

0
More

Öğrencilerde Sosyal ve Duygusal Öğrenme

  • 22 Mayıs 2023

Eğitimin amacı, sadece akademik bilgi ve becerilerin aktarılması değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini de desteklemektir. Sosyal ve duygusal öğrenme, öğrencilerin kendilerini anlama, başkalarıyla etkileşimde bulunma, empati kurma, duygularını yönetme ve sorun çözme gibi becerileri kazanmalarını hedefler. Bu makalede, sosyal ve duygusal öğrenmenin önemi ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. Sosyal ve Duygusal Öğrenme Nedir? Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, öğrencilerin sosyal ilişkiler kurma, duygusal dengeyi sağlama, empati kurma, stres yönetimi, problem çözme ve...

0
More

Ebeveynlerin Seçimi: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Oyunlar

  • 6 Mayıs 2023

Çocuklar için uygun dijital oyunlar, eğlenceli ve öğretici olabilirler. Ancak ebeveynlerin çocuklarının oynayacağı oyunları seçerken dikkatli olmaları önemlidir. Çünkü bazı oyunlar çocuklar için uygun olmayabilir ve çocukların gelişimine zarar verebilir. Yaşa Uygunluk Çocukların yaşlarına uygun oyunlar seçmek önemlidir. Oyunların içerdiği içerikler, zorluk seviyeleri ve görsel öğeler çocukların yaşlarına göre belirlenir. Örneğin, küçük çocuklar için eğitici oyunlar daha uygun olabilirken, daha büyük çocuklar için strateji oyunları daha uygun olabilir. İçerik Uygunluğu Oyunların içerikleri çocukların psikolojik...

0
More

Öğretmenler: Toplumun Geleceği İçin Fedakar Kahramanlar

  • 24 Nisan 2023

Öğretmenlik, eğitim sistemimizin kalbidir. Öğretmenler, sadece akademik bilgiyi öğrencilere aktarmakla kalmaz; aynı zamanda hayat tecrübeleri, değerler ve sosyal beceriler gibi kültürel unsurları da öğrencileriyle paylaşırlar. Öğrencilerin duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan öğretmenler, toplumların gelişiminde mihenk taşı olarak görebiliriz. Öğretmenliğin Değeri Öğretmenler, bir toplumun geleceğini şekillendiren kişilerdir. Çocukların hayatında büyük bir etkiye sahiptir ve birçok öğrenci için önemli bir rol modeldir. Öğrencilere sadece akademik bilgiyi öğretmekle kalmaz, aynı zamanda etik değerleri, sorumluluk duygusunu...

0
More

Öğrencilerin Motivasyonunu Artırmak İçin Eğitimde Oyun Kullanımı

  • 23 Nisan 2023

Eğitim sistemimizde, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımını teşvik etmek ve öğrenme deneyimlerini eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için farklı yöntemler kullanılıyor. Eğitimde oyun kullanımı, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve öğrenme sürecini daha etkili hale getirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu makalede, eğitimde oyun kullanımının öğrencilerin motivasyonunu artırmak için ne kadar önemli olduğunu ve en iyi uygulamaları ele alacağız. Eğitimde Oyun Kullanımının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi Eğitimde oyun kullanımı, öğrencilerin motivasyonunu artırmak için...

0
More

Бесплатная онлайн-платформа для библиотек учебных заведений – Kitapi

  • 11 Nisan 2023

Команда, состоящая из программиста и преподавателя, создала совершенно бесплатный онлайн-сервис для автоматизации работы библиотек учебных заведений – Kitapi (Китапи). Этот онлайн-сервис предоставляет качественное обслуживание всем библиотекам учебных заведений Турции. После запуска сервиса сотни библиотек начали пользоваться им вместо дорогих аналогичных программ. Не только учебные заведения, но и любой человек может использовать Kitapi для организации собственной домашней библиотеки. Помимо школ, некоторые социальные учреждения, в их числе Институт Юнуса Эмре, который имеет 30 филиалов по всему миру, пользуются...

0
More

Free Library Software For Schools: Kitapi

  • 11 Nisan 2023

A two-person team of volunteers (a programmer and a public school teacher) prepared a free, internet-based, social sided library management software: Kitapi. This software, providing a quality service especially for all public school libraries in Turkey. After it’s launched hundreds of libraries started to use it instead of expensive ones. Not only public schools, but individuals can use this platform to manage their own bookshelves. Besides schools, some social institutions like Yunus Emre Institute, which have...

0
More

Oyun ve Çocuk: Kazanılan Beceriler ve Ebeveynlerin Rolü

  • 7 Nisan 2023

Çocuklar dünyayı keşfetmek, öğrenmek ve büyümek için oyun oynamayı severler. Oyun; çocukların zeka, motor, sosyal, duygusal ve dil becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Oyun ve çocuk bir bütündür. Bu nedenle, ebeveynler ve bakıcılar için çocuklarına uygun oyunlar sunmak ve oyun zamanını yönetmek çok önemlidir. Oyunun Çocuk Gelişimindeki Rolü Oyun, çocukların zeka gelişimine yardımcı olur. Çocuklar oyun oynarken, problem çözme, mantıksal düşünme, yaratıcılık ve hayal gücü gibi becerilerini geliştirirler. Ayrıca, oyun, çocukların motor becerilerini...

0
More

Zamanınızı İkiye Katlayın: Hızlı Okuma Teknikleri ile Daha Fazla Okuyun!

  • 2 Nisan 2023

Modern dünyada hızlı okuma oldukça önemli. Dijital çağda, sürekli olarak yeni bilgilere kolayca ulaşıyoruz. Hızlı okuma, bu bilgi yığınlarından en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar. İş dünyasında, okuma becerileri işletmelerin ve çalışanların başarısı için kritik bir etkendir. Hızlı okuma teknikleri, çalışanların daha fazla materyali daha kısa sürede okuyabilmesine ve anlamasına olanak tanır. Aynı şekilde, öğrenciler ve araştırmacılar da hızlı okuma teknikleri kullanarak daha fazla bilgiyi daha kısa sürede işleyebilirler. Günümüzde sadece iş ve öğrenme alanlarında...

0
More

Okul-Veli İletişimi: Öğrenci Başarısında Etkili Bir Faktör

  • 1 Nisan 2023

Okul-veli ilişkileri, öğrencilerin başarısı için son derece önemlidir. Bu ilişki, velilerin çocuklarının okulda iyi bir performans sergilemesi için okul yönetimi, öğretmenler ve diğer personelle birlikte çalışmasını sağlar. Velilerin okulun kararlarına katılmasına ve okulun eğitim hedeflerine katkıda bulunmasına da olanak tanır. Okul-veli ilişkilerini geliştirmek için : İletişimi Açık Tutun: İyi bir okul-veli ilişkisi için iyi bir iletişim önemlidir. Öğretmenler ve okul yönetimi, velilerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. Bu, öğrencilerin başarısını izlemek ve velilerin okul hakkında...