öğrenci başarısı

0
More

Okul-Veli İletişimi: Öğrenci Başarısında Etkili Bir Faktör

  • 1 Nisan 2023

Okul-veli ilişkileri, öğrencilerin başarısı için son derece önemlidir. Bu ilişki, velilerin çocuklarının okulda iyi bir performans sergilemesi için okul yönetimi, öğretmenler ve diğer personelle birlikte çalışmasını sağlar. Velilerin okulun kararlarına katılmasına ve okulun eğitim hedeflerine katkıda bulunmasına da olanak tanır. Okul-veli ilişkilerini geliştirmek için : İletişimi Açık Tutun: İyi bir okul-veli ilişkisi için iyi bir iletişim önemlidir. Öğretmenler ve okul yönetimi, velilerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. Bu, öğrencilerin başarısını izlemek ve velilerin okul hakkında...

0
More

Finlandiya’da Öğrenci Başarısı Nasıl Ölçülüyor ve Değerlendiriliyor?

  • 23 Şubat 2023

Finlandiya’da öğrenci başarısı, sadece sınav puanlarına dayalı bir değerlendirme sistemi yerine öğrencilerin performanslarına, bireysel gelişimlerine ve sosyal becerilerine dayalı bir sistemle ölçülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının ve öğrenme süreçlerinin özelleştirilmesi yer almaktadır. Finlandiya’da öğrenciler, okul dışında da birçok sosyal aktiviteye katılma fırsatı bulurlar. Bu aktiviteler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir ve liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini güçlendirir. Öğrencilerin bu sosyal aktivitelerdeki performansları da öğrenci başarısının ölçütlerinden biridir. Öğrenci başarısı, öğrencilerin sınav puanlarına...